Täppan Aktiebolag

Skåne län

Information

Täppan Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Täppan Aktiebolag finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Täppan Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Täppan Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Täppan Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Täppan Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Erikslustv. 40 B, 217 73, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-265779.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Täppan Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Täppan Aktiebolag har idag 556338-2240 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Styrelsen skall bestå av 1 ledamot och 1 suppleant. är den som för stunden ansvarar för Täppan Aktiebolag

Bolaget skall driva handel med - och förvaltning av fast egendom, tomtmark och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.

I Täppan Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Blom, Ingrid Irene som är född 1939 och har titeln Suppleant, Lodin, Per-Olof som är född 1956 och har titeln Revisor, Per-Olof Lodin Revision Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .