Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige

Skåne län

Information

Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1988-07-11. Men sedan 1998-01-01 så har Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-237740.

Malmö arbetar för att verksamheter som Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva ekonomi-, revisions-, redovisnings-, och marknadsföringstjänster, uthyrning av inventarier och transportmedel, kapitalförvaltning, egendomsförmedling samt import och handel av produkter med inriktning på konfektions-, inrednings-, teknik-, elektronik- och livsmedelsbranschen.

Firmatecknare för Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige och det är följande personer, Lyckborg, Nils Erik Gunnar som är född 1953 och har titeln VD, Lyckborg, Nils Erik Gunnar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lyckborg, Karl Tage Jörgen som är född 1976 och har titeln Suppleant, Andersson, Lars-Ola Mattias som är född 1954 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige är 556330-7288.