E.ON Vindpool Sverige Aktiebolag

Skåne län

Information

Bolaget har till föremål för sin verksamhet direkt eller genom delägarskap i andra företag bedriva produktion och försäljning av elektrisk energi från vindkraftverk samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för E.ON Vindpool Sverige Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Malmö så är E.ON Vindpool Sverige Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1988-03-25 så skapades E.ON Vindpool Sverige Aktiebolag och företaget är har ej F-skattsedel.

E.ON Vindpool Sverige Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1993-01-01

556321-3536 är organisationsnummret för företaget som finns i Malmö.

Just nu är E.ON Vindpool Sverige Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med E.ON Vindpool Sverige Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 08-7535000 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lewis, Micheal David -Porter, Mark Darren Firman tecknas av -Bäckström, Lars Jörgen i förening med en av -Lewis, Micheal David -Porter, Mark Darren

Följande personer är på något sätt aktiva inom E.ON Vindpool Sverige Aktiebolag är Porter, Mark Darren som är född 1972 och har titeln VD, Porter, Mark Darren som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Lewis, Micheal David som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Bäckström, Lars Jörgen som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Sassler, Tord Erik som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor.