Loyal Shipping & Trading AB

Skåne län

Information

Loyal Shipping & Trading AB är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Loyal Shipping & Trading AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Loyal Shipping & Trading AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Loyal Shipping & Trading AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1987-09-23. Men sedan 1991-01-01 så har Loyal Shipping & Trading AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Skruvg. 18, 211 24, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Loyal Shipping & Trading AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-133370.

Malmö arbetar för att verksamheter som Loyal Shipping & Trading AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Loyal Shipping & Trading AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva skeppsklarering, speditionsverksamhet, linjeagentur och skeppsmäkleri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Loyal Shipping & Trading AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Loyal Shipping & Trading AB och det är följande personer, Benell, Bo Ture David som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Olsson, Björn Mikael som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Eva Helena som är född 1975 och har titeln Suppleant, Persson, Per Anders som är född 1964 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Loyal Shipping & Trading AB är 556306-3998.