Skandigraf Aktiebolag

Skåne län

Information

Skandigraf Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Skandigraf Aktiebolag finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Skandigraf Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Skandigraf Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Skandigraf Aktiebolag har funnits sedan och 1987-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Skandigraf Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-466063.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Skandigraf Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Skandigraf Aktiebolag har idag 556304-2018 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Skandigraf Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handelsrörelse med material för den grafiska branschen samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom, ävensom idka därmed förenliga verksamheter.

I Skandigraf Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Barthel, Knut Lennart som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Barthel, Kristina Lisbeth som är född 1957 och har titeln Suppleant, Persson, Per Åke som är född 1954 och har titeln Revisor, Hentzel, Lars Jörgen som är född 1965 och har titeln Revisorssuppleant, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .