Bokföringsservice I L Ohlsson Aktiebolag

Skåne län

Information

Bokföringsservice I L Ohlsson Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Bokföringsservice I L Ohlsson Aktiebolag finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Bokföringsservice I L Ohlsson Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Bokföringsservice I L Ohlsson Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Bokföringsservice I L Ohlsson Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Bokföringsservice I L Ohlsson Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kungsg. 52 B, 212 13, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-973327.

Malmö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Bokföringsservice I L Ohlsson Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Bokföringsservice I L Ohlsson Aktiebolag har idag 556302-6516 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Bokföringsservice I L Ohlsson Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom kamerala-, bokförings- och revisionsområdet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Bokföringsservice I L Ohlsson Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olsson, Inger Linnéa som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Sten-Erik Bertil som är född 1945 och har titeln Suppleant, Larsson, Ann-Helen Carina som är född 1957 och har titeln Revisor, Mouchard, Kerstin Anne-Marie som är född 1952 och har titeln Revisorssuppleant, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .