Granuldisk Aktiebolag

Skåne län

Information

Granuldisk Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Granuldisk Aktiebolag finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Granuldisk Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Granuldisk Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Granuldisk Aktiebolag har funnits sedan och 1987-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Granuldisk Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Jägershillg. 15, 213 75, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-6715060.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Granuldisk Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Granuldisk Aktiebolag har idag 556301-8919 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Sandberg, Per Gunnar Firman tecknas två i förening av -Jonsson, Martin Fredrik -Larsson, Carin Madeleine -Schön, Peter Denes -Sievers, Bengt Martin Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Då styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. Ordförande saknas. är den som för stunden ansvarar för Granuldisk Aktiebolag

Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av utrustningar och system, som huvudsakligen är avsedda för rengöring av smutsat gods, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Granuldisk Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jonsson, Martin Fredrik som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknare, Larsson, Carin Madeleine som är född 1974 och har titeln Extern firmatecknare, Sievers, Bengt Martin som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare, Schön, Peter Denes som är född 1954 och har titeln VD, Schön, Peter Denes som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Björn Eskil som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EESSandberg, Per Gunnar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, Malmsten, Gunilla Elise som är född 1946 och har titeln Huvudansvarigrevisor.