Jan Bobeck Aktiebolag

Skåne län

Information

Jan Bobeck Aktiebolag är ett av många företag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Jan Bobeck Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Jan Bobeck Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Jan Bobeck Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1987-04-14. Men sedan 1992-01-01 så har Jan Bobeck Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Jan Bobeck Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Malmö arbetar för att företag som Jan Bobeck Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Jan Bobeck Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och fast egendom.

Firmatecknare för Jan Bobeck Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Jan Bobeck Aktiebolag och det är följande personer, Bobek, Jan som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Bobek, Jirina som är född 1945 och har titeln Suppleant, Hansson, Marie Ann-Christin som är född 1962 och har titeln Revisor, Allrevision AC Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Jan Bobeck Aktiebolag är 556296-2554.