Cefemma AB

Skåne län

Information

Cefemma AB är ett av många bolag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Cefemma AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Cefemma AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1997-01-01.

Cefemma AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1987-02-11. Men sedan 1997-01-01 så har Cefemma AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Thure Röings g. 2, 252 25, Helsingborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Cefemma AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Malmö arbetar för att bolag som Cefemma AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Cefemma AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolaget skall vara engagerat i medicinsk tekniskt samarbete och utföra konsultarbete inom området samt äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Cefemma AB är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Cefemma AB och det är följande personer, Andersson, Bengt Andreas som är född 1949 och har titeln Likvidator, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, Malmsten, Gunilla Elise som är född 1946 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Cefemma AB är 556293-4801.