Springfield Aktiebolag

Skåne län

Information

Springfield Aktiebolag är ett företag som finns i Malmö. I Springfield Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Egervall, Björn Olof Gunnar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Almquist, Bengt Ulf Manfred som är född 1944 och har titeln Suppleant, Jörgensen, Nina Hartung som är född 1966 och har titeln Revisor, Nina Jörgensen Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Springfield Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Springfield Aktiebolag på telefon 073-9875436.

Bolaget skall inrikes och utrikes dels förmedla och idka handel med industriella tillverknings- och förädlingslinjer, industirtekninsk utrustning samt utvecklingsprojekt inom maskin-, el- och VVS- området i byggbranschen - speciellt inom mejeri- och slakterinäringen dels driva handel med timmer, trä, kol, olja samt veteranbilar, antikviteter och kommunikationsutrustning dels äga och förvalta fast och lös egendom, fartyg samt värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Idag är Springfield Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Springfield Aktiebolag är ett av många företag som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Springfield Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Springfield Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1994-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Springfield Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen

Springfield Aktiebolag har 556291-1452 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.