Biora AB

Skåne län

Information

Biora AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Biora AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Biora AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Biora AB har haft sedan 1994-01-01. Biora AB har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Biora AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Per Albin Hanssons v. 41, 214 32, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-321333.

Malmö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Biora AB Privat, ej börsnoterat.

Biora AB har idag 556289-8998 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas ensam av -Johansson, Ove Christian är den som för stunden ansvarar för Biora AB

Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra biologiska produkter, såsom produkter för återskapande av mjuk och hård vävnad, samt behandlingsutrustning och idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast egendom.

I Biora AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Ove Christian som är född 1962 och har titeln Extern firmatecknare, Mengis, Frank Uwe som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Meier, Andreas Leo som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Moll, Thomas Mikael som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Spalinger, Beat Emil som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorNilsson, Lars Anders Per som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .