TV4 Sverige AB

Skåne län

Information

TV4 Sverige AB är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som TV4 Sverige AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

TV4 Sverige AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

TV4 Sverige AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1986-12-08. Men sedan 1992-01-01 så har TV4 Sverige AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till TEGELUDDSVÄGEN 3, 115 41, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på TV4 Sverige AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-4594000.

Malmö arbetar för att verksamheter som TV4 Sverige AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för TV4 Sverige AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva sändning, produktion och distribution av televisionsprogram, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för TV4 Sverige AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Grimborg, Kurt Michael -Johansson, Lars Börje -Rydbeck, Märta Jenny Pauline -Scherman, Jan Olof Firman tecknas av en av -Grimborg, Kurt Michael -Johansson, Lars Börje -Rydbeck, Märta Jenny Pauline -Scherman, Jan Olof i förening med -Severed, Åsa Kristina Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till TV4 Sverige AB och det är följande personer, Severed, Åsa Kristina som är född 1958 och har titeln Extern VD, Scherman, Jan Olof som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Fransson, Carl Thorsten Cjell som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Friberg, Anders Lennart som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Grimborg, Kurt Michael som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivarsson, Per Mårten som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant.Rydbeck, Märta Jenny Pauline som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Mattias som är född 1971 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Johansson, Lars Börje som är född 1959 och har titeln Suppleant.Mogren, Karl Josef Georg som är född 1977 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.Johansson, Sven Bertil Evert som är född 1949 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för TV4 Sverige AB är 556289-4237.