Söderbergföretagen J AB

Skåne län

Information

Söderbergföretagen J AB är ett av många bolag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Söderbergföretagen J AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Söderbergföretagen J AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1986-01-27. Men sedan 2001-08-27 så har Söderbergföretagen J AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Jungmansg. 12, 211 19, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Söderbergföretagen J AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-170295.

Malmö arbetar för att bolag som Söderbergföretagen J AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Söderbergföretagen J AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier, fastigheter och annan lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Söderbergföretagen J AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Söderberg, Jan Erik Ragnar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Söderbergföretagen J AB och det är följande personer, Söderberg, Jan Erik Ragnar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hörberg, Bengt Lennart som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Norås, Hans Åke som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Rolf Ingvar som är född 1954 och har titeln Revisor, Revisorerna Syd/R Nilsson Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Söderbergföretagen J AB är 556271-6182.