Sydsvenskan tryck Aktiebolag

Skåne län

Information

Bolaget skall producera tidningar och trycksaker samt äga och förvalta fastigheter.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Sydsvenskan tryck Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Malmö så är Sydsvenskan tryck Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1985-02-14 så skapades Sydsvenskan tryck Aktiebolag och bolaget är har F-skattsedel Sydsvenskan tryck Aktiebolag har haft det sedan 1994-01-01.

Sydsvenskan tryck Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1992-01-01

556256-4038 är organisationsnummret för bolaget som finns i Malmö.

Just nu är Sydsvenskan tryck Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Sydsvenskan tryck Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 040-316500 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hellman, Marita S Ann-Charlotte -Ridhammar, Björn Nils -Wiklund, Leif Anders Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Sydsvenskan tryck Aktiebolag är Hellman, Marita S Ann-Charlotte som är född 1966 och har titeln Extern firmatecknare, Ridhammar, Björn Nils som är född 1970 och har titeln VD, Ridhammar, Björn Nils som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiklund, Leif Anders som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Gert Kenneth som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Johansson, Per-Gunnar som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Hans-Åke som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Johansson, Sven Bertil Evert som är född 1949 och har titeln Huvudansvarigrevisor.