Aktiebolaget Okavango

Skåne län

Information

Aktiebolaget Okavango är ett bolag som finns i Malmö. I Aktiebolaget Okavango finns det lite olika personer som är förknippade och det är Möller, Jan Tuve Bertil som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Bruzelius, Nils Anders som är född 1945 och har titeln Suppleant, Erlinder, Hans Georg Bo som är född 1950 och har titeln Revisor, Ehrlinders Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Aktiebolaget Okavango så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Aktiebolaget Okavango på telefon .

Bolaget skall - i eget namn eller genom dotter- eller intresse- bolag - bedriva luftfartsrörelse eller äga aktier eller andelar i bolag som bedriver sådan rörelse innefattande köp, uthyrning och försäljning av luftfartyg. Förmedlingsverksamhet, främst beträffande affärsrörelser och luftfartyg. Verksamhet inom idrott och underhållning, främst försäljning av idrottsredskap. Konsult- och undervisningsverksamhet inom företagsledning, beskattning, finansiering, redovisning och bolagsrätt samt idka därmed förenlig verksamhet.

Idag är Aktiebolaget Okavango av bolagstypen Aktiebolag.

Aktiebolaget Okavango är ett av många bolag som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Aktiebolaget Okavango innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Aktiebolaget Okavango är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1998-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Aktiebolaget Okavango så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen

Aktiebolaget Okavango har 556249-9730 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.