Per Engström Utveckling Aktiebolag

Skåne län

Information

Per Engström Utveckling Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Per Engström Utveckling Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Per Engström Utveckling Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Per Engström Utveckling Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1984-09-19. Men sedan 1985-01-01 så har Per Engström Utveckling Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Kuttergränd 9, 216 11, Limhamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Per Engström Utveckling Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-6112624.

Malmö arbetar för att verksamheter som Per Engström Utveckling Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Per Engström Utveckling Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva konsulterande utbildningsverksamhet och produktion av utbildnings-, instruktions- och informations- material samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Per Engström Utveckling Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Per Engström Utveckling Aktiebolag och det är följande personer, Engström, Per Gunnar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Engström, Märta Sofie som är född 1947 och har titeln Suppleant, Bergstrand, Per-Åke som är född 1942 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Per Engström Utveckling Aktiebolag är 556249-0648.