Bats Investment Aktiebolag

Skåne län

Information

Bats Investment Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Bats Investment Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bats Investment Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Bats Investment Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1982-05-19. Men sedan 1984-01-01 så har Bats Investment Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Sångleksg. 10, 215 79, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bats Investment Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-947507.

Malmö arbetar för att verksamheter som Bats Investment Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Bats Investment Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall förvalta hyres- och industrifastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Bats Investment Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bats Investment Aktiebolag och det är följande personer, Wennberg, Mats Rikard som är född 1967 och har titeln VD, Wennberg, Malin Elisabeth som är född 1974 och har titeln Vice VD, Wennberg, Rolf Erik Lennart som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Wennberg, Carin Ann-Marie som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Wennberg, Mats Rikard som är född 1967 och har titeln Suppleant, Wennberg, Malin Elisabeth som är född 1974 och har titeln Suppleant.Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Hansson, Paul Mikael Åke som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Bats Investment Aktiebolag är 556217-6874.