Codex AB

Skåne län

Information

Codex AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Codex AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Codex AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Codex AB har haft sedan 1996-01-01. Codex AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Codex AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Nobelv. 135, 212 15, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-286190.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Codex AB Privat, ej börsnoterat.

Codex AB har idag 556215-7213 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Codex AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och förvaltning huvud- sakligen inom bokförlags- och grafiska områden samt jord- och skogsbruk, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Codex AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Janséus, Nils-Christer Emanuel som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellberg, Erik Gustav Robert som är född 1955 och har titeln Suppleant, Angtoft, Hans-Åke som är född 1956 och har titeln Revisor, Svensson, Henry Oskar Stefan som är född 1967 och har titeln Revisorssuppleant, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .