Fastighetsaktiebolaget Nr 48 Cronholm

Skåne län

Information

556169-8126 är organisationsnummer för verksamheten Fastighetsaktiebolaget Nr 48 Cronholm. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Fastighetsaktiebolaget Nr 48 Cronholm är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Malmö som är den kommunen som Fastighetsaktiebolaget Nr 48 Cronholm finns i.

Fastighetsaktiebolaget Nr 48 Cronholm har varit registrerat sedan 1972-09-27 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Fastighetsaktiebolaget Nr 48 Cronholm så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1972-01-01.

Fastighetsaktiebolaget Nr 48 Cronholm är Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter i Malmö som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Fastighetsaktiebolaget Nr 48 Cronholm är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Larsson, Nils Johan Sigfrid -Ståhl, Sven Johan Fredrik -Östergren, Kerstin Anette Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med Fastighetsaktiebolaget Nr 48 Cronholm så kan ni göra det på telefon genom 040-280000 eller genom brev på följande adress:
205 05 Malmö

Bolaget skall äga och förvalta värdehandlingar och fastigheter ävensom maskiner och inventarier, bedriva IT-baserad mediaverksamhet, förlagsverksamhet, konsultverksamhet inom annons- och reklambranschen, driva bildbyrå, arkiv och ateljé, idka produktion, förmedling och försäljning av reklam, idka uthyrning av inventarier avsedda för grafisk produktion samt bedriva egen och förmedlande verksamhet avseende finansiering, dock icke bedriva sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditaktiebolag, bedriva tidningsutgivning, utgivning av tidskrifter samt därmed förenlig verksamhet.

Det finns olika personer som har en koppling med Fastighetsaktiebolaget Nr 48 Cronholm och det är Ståhl, Sven Johan Fredrik som är född 1976 och har titeln VD, Ståhl, Sven Johan Fredrik som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Östergren, Kerstin Anette som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Nils Johan Sigfrid som är född 1967 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lars Anders Per som är född 1965 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor