Aktiebolaget Cydonia

Skåne län

Information

Aktiebolaget Cydonia hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Aktiebolaget Cydonia finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Cydonia tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Aktiebolaget Cydonia har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolaget Cydonia har funnits sedan och 1985-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Cydonia så kan ni göra det genom att skicka er post till Ångbåtsbron 1, 211 20, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-6654000.

Malmö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Aktiebolaget Cydonia Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Cydonia har idag 556167-1404 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Tönnesson, Alf Lennart Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Cydonia

Bolaget skall förvärva, förvalta och försälja värdepapper samt fast och lös egendom, investera i andra bolag, ställa garantier och lämna lån och bedriva annan finansieringsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditaktiebolag.

I Aktiebolaget Cydonia så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Tönnesson, Alf Lennart som är född 1940 och har titeln VD, Tönnesson, Alf Lennart som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Tönnesson Lundqvist, Lollo C E som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Tönnesson, Alf Martin som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiwen-Nilsson, Tore som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lamme, Sven Mattias som är född 1971 och har titeln RevisorWillfors, Hans Magnus som är född 1963 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .