Kem. Tekniska Fabriken Chrie-Produkter Aktiebolag

Skåne län

Information

Kem. Tekniska Fabriken Chrie-Produkter Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Kem. Tekniska Fabriken Chrie-Produkter Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Kem. Tekniska Fabriken Chrie-Produkter Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Kem. Tekniska Fabriken Chrie-Produkter Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1972-04-06. Men sedan 1972-01-01 så har Kem. Tekniska Fabriken Chrie-Produkter Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kem. Tekniska Fabriken Chrie-Produkter Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-405310.

Malmö arbetar för att verksamheter som Kem. Tekniska Fabriken Chrie-Produkter Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Kem. Tekniska Fabriken Chrie-Produkter Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva kemisk teknisk fabrik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Kem. Tekniska Fabriken Chrie-Produkter Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Mårtensson, Bengt Richard -Mårtensson, Bo Jerker.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kem. Tekniska Fabriken Chrie-Produkter Aktiebolag och det är följande personer, Mårtensson, Bengt Richard som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Mårtensson, Bo Jerker som är född 1952 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lars-Göran som är född 1956 och har titeln Revisor, Ganestam, Ingvar Nils-Gustaf som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Kem. Tekniska Fabriken Chrie-Produkter Aktiebolag är 556162-1763.