Makasi-Produkter Aktiebolag

Skåne län

Information

Makasi-Produkter Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Makasi-Produkter Aktiebolag finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Makasi-Produkter Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Makasi-Produkter Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Makasi-Produkter Aktiebolag har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Makasi-Produkter Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Bronsåldersg. 1, 213 76, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-220230.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Makasi-Produkter Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Makasi-Produkter Aktiebolag har idag 556127-4142 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Olsson, Bert Christer -Olsson, Lars Stefan är den som för stunden ansvarar för Makasi-Produkter Aktiebolag

Bolaget skall utföra byggnadsentreprenader, försälja fastigheter och byggnadsmaterial samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

I Makasi-Produkter Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olsson, Lars Stefan som är född 1953 och har titeln VD, Olsson, Lars Stefan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Davou, Johan Henrik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Bert Christer som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Hilner, Lars Göran som är född 1943 och har titeln Revisor, .