C-W Karlstedt Aktiebolag

Skåne län

Information

C-W Karlstedt Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där C-W Karlstedt Aktiebolag finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. C-W Karlstedt Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket C-W Karlstedt Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. C-W Karlstedt Aktiebolag har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till C-W Karlstedt Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Saxg. 2, 211 24, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-937050.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är C-W Karlstedt Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

C-W Karlstedt Aktiebolag har idag 556100-3897 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för C-W Karlstedt Aktiebolag

Bolaget skall bedriva produktionsvaruinriktad handels- och grossiströrelse, export och import företrädesvis inom branscherna för glas, plast- och metallprodukter, handelsverktyg och elektromekaniska apparater samt idka därmed förenlig verksamhet.

I C-W Karlstedt Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Karlstedt, Karin Christina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Karlstedt, Monica Cecilia som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlstedt, Sonja Karin Gertie som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Fogelberg, Bo Göran Christofer som är född 1951 och har titeln Revisor, Kristensen, Curt Flemming som är född 1953 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.