Transportsupport Scandinavia AB

Skåne län

Information

Transportsupport Scandinavia AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Transportsupport Scandinavia AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Transportsupport Scandinavia AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Transportsupport Scandinavia AB har haft sedan 1994-01-01. Transportsupport Scandinavia AB har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Transportsupport Scandinavia AB så kan ni göra det genom att skicka er post till St. Nyg. 36, 211 37, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-6642530.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Transportsupport Scandinavia AB Privat, ej börsnoterat.

Transportsupport Scandinavia AB har idag 556099-8659 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Espersson, Kjell Stefan Ingemar Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Transportsupport Scandinavia AB

Bolaget skall idka konsulterande verksamhet inom åkeribranschen ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

I Transportsupport Scandinavia AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ask, Liane Eva Marie som är född 1962 och har titeln VD, Ask, Liane Eva Marie som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Espersson, Kjell Stefan Ingemar som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bengtsson, Sven Trygve som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Sven-Arne som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Leif Kennet Urban som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamotKullberg, Erik Torsten som är född 1951 och har titeln Revisor, Engström, Lars Gunnar Harald som är född 1957 och har titeln Revisorssuppleant, Tönnerviks Horwath Revision Skåne AB som är född och har titeln RevisorTönnerviks Horwath Revision Syd AB som är född och har titeln Revisor.