Sara Lee Household & Body Care Sverige AB

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Aktiebolag som heter Sara Lee Household & Body Care Sverige AB. Det finns flera bolag som liknar Sara Lee Household & Body Care Sverige AB i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sara Lee Household & Body Care Sverige AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Skåne län.

Sedan 1953-04-11 så har Sara Lee Household & Body Care Sverige AB varit registrerat och sedan 1980-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Sara Lee Household & Body Care Sverige AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Sara Lee Household & Body Care Sverige AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Murmansg. 120, 212 25, Malmö. Vi ni istället prata med Sara Lee Household & Body Care Sverige AB så kan ni göra det på 040-285656.

Bolaget skall i egen regi eller genom dotterbolag bedriva fabrikation av och handel med kemisk-tekniska artiklar, livsmedelsprodukter samt övriga varor inom hushållssektorn, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Falk, Peter Henrik som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Falk, Peter Henrik som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Ingvar, Mats Mikael som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hansen, Finn som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Lilius, Björn Thomas som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorNilsson, Lars Anders Per som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Sara Lee Household & Body Care Sverige AB har 556057-9061 som sitt organisationsnummer.