Kemetyl Tank Storage AB

Skåne län

Information

Kemetyl Tank Storage AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Kemetyl Tank Storage AB finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kemetyl Tank Storage AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Kemetyl Tank Storage AB har haft sedan 1994-01-01. Kemetyl Tank Storage AB har funnits sedan och 1971-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Kemetyl Tank Storage AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Petroleumg. 7, 211 24, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-6803200.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Kemetyl Tank Storage AB Privat, ej börsnoterat.

Kemetyl Tank Storage AB har idag 556057-4807 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Berthold, Claes Jesper Adolf i förening med en av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Kemetyl Tank Storage AB

Bolaget skall driva import- och exportrörelse samt handel med kemiska produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Kemetyl Tank Storage AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Berthold, Claes Jesper Adolf som är född 1964 och har titeln VD, Berthold, Claes Jesper Adolf som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Evers, Christopher som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bengtsson Bourn, Per Rune Urban som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Svensson Henryson, Bo Magnus som är född 1969 och har titeln Huvudansvarigrevisor.