AB Syna

Skåne län

Information

AB Syna hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där AB Syna finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. AB Syna tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket AB Syna har haft sedan 1994-01-01. AB Syna har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till AB Syna så kan ni göra det genom att skicka er post till S:t Gertrudsg. 3, 211 25, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-258500.

Malmö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är AB Syna Privat, ej börsnoterat.

AB Syna har idag 556049-7314 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanterna är den som för stunden ansvarar för AB Syna

Bolaget ska idka kredit-, upplysnings-, inkasso- och förlagsverksamhet, köpa, sälja och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.

I AB Syna så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Stjerna, Hans Henrik som är född 1945 och har titeln VD, Stjerna, Hans Henrik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Stjerna, Bo Staffan som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Stjerna, Karl Kristian som är född 1979 och har titeln Suppleant, Stjerna, Sven Harald som är född 1978 och har titeln Suppleant, Angtoft, Hans-Åke som är född 1956 och har titeln RevisorAnvelid, Per-Eric Thomas som är född 1957 och har titeln Revisorssuppleant, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .