Copenhagen Malmö Port Aktiebolag

Skåne län

Information

Copenhagen Malmö Port Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Copenhagen Malmö Port Aktiebolag finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Copenhagen Malmö Port Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Copenhagen Malmö Port Aktiebolag har haft sedan 2001-05-15. Copenhagen Malmö Port Aktiebolag har funnits sedan och 2001-05-15 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Copenhagen Malmö Port Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Terminalg. 18, 211 24, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-6804100.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Copenhagen Malmö Port Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Copenhagen Malmö Port Aktiebolag har idag 556027-4077 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hansen, Flemming -Madsen, Bengt-Åke Knud -Pettersson, Carl Lennart -Röstin, Johan Axel Mogens är den som för stunden ansvarar för Copenhagen Malmö Port Aktiebolag

Bolaget skall driva hamnrörelse i Malmö och Köpenhamn med ett brett utbud av tjänster för sjöfartsnäringens behov, såsom vedertagna hamnoperationer och kompletterande service i form av lagring, godsadministration och spedition, förvaltning av lokaler och markanläggningar inom hamnområdena, samt annan med det föregående direkt sammanhängande verksamhet.

I Copenhagen Malmö Port Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Röstin, Johan Axel Mogens som är född 1962 och har titeln Extern VD, Pettersson, Carl Lennart som är född 1956 och har titeln Extern vice VD, Hansen, Flemming som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Bendtsen, Thomas som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Forsberg, Kerry Tomas Jan-Olof som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Hansson, Rolf Henry som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantMadsen, Bengt-Åke Knud som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Joen Karl Gustaf som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Maskell, Peter som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESNyegaard, Sören Anton som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESRasmussen, Anne Vang som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESRubin, Kaj Anders som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotSoetmann, Michael som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESSvensson, Sten Åke som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotMadsen, Henrik som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EESPetersen, Sören Balken som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EESRoos, Tore Benny som är född 1965 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantSjöström, Lars Göran som är född 1952 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantSvensson, Folke Torbjörn som är född 1953 och har titeln RevisorDeloitte AB som är född och har titeln Revisor.