G & L Beijer Förvaltning AB

Skåne län

Information

G & L Beijer Förvaltning AB är ett av många bolag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som G & L Beijer Förvaltning AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

G & L Beijer Förvaltning AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

G & L Beijer Förvaltning AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1922-06-28. Men sedan 1980-01-01 så har G & L Beijer Förvaltning AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till N. Vallg. 70, 211 22, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på G & L Beijer Förvaltning AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-358900.

Malmö arbetar för att bolag som G & L Beijer Förvaltning AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för G & L Beijer Förvaltning AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolaget skall dels genom dotterbolag driva rörelse av vad slag det vara må samt handha administration och utveckling i samband härmed, dels äga och förvalta aktier, andra värdepapper och annan likartad egendom, dels äga och förvalta lös och fast egendom, dels förmedla finansiella tjänster,dels driva speditionsrörelse och lageruthyrning,dels bedriva handel med förpackningsmaskiner,elektriska komponenter, slip- och polermedel,bränsle,gjutmaskiner,kemikalier och energiprodukter mm mot industrin, dels bedriva skeppsmäkleri samt rederirörelse, dels bedriva försäljning av datatjänster, dels utan att vara finansbolag enligt lag 2004:297 om bank- och finansieringsrörelse bedriva in- och utlåningsverksamhet till dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för G & L Beijer Förvaltning AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Magnusson, Joen Karl Gustaf.

Det finns idag lite personer som är kopplade till G & L Beijer Förvaltning AB och det är följande personer, Magnusson, Joen Karl Gustaf som är född 1951 och har titeln VD, Magnusson, Joen Karl Gustaf som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Sven Jonas som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Johan Henrik som är född 1979 och har titeln Suppleant, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Nilsson, Lars Anders Per som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för G & L Beijer Förvaltning AB är 556020-8935.