Aktiebolaget Bachmans Repvaruaffär och Skeppshandel

Skåne län

Information

Aktiebolaget Bachmans Repvaruaffär och Skeppshandel hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Aktiebolaget Bachmans Repvaruaffär och Skeppshandel finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Bachmans Repvaruaffär och Skeppshandel tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Aktiebolaget Bachmans Repvaruaffär och Skeppshandel har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolaget Bachmans Repvaruaffär och Skeppshandel har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Bachmans Repvaruaffär och Skeppshandel så kan ni göra det genom att skicka er post till Nubbg. 7, 211 24, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-185561.

Malmö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Aktiebolaget Bachmans Repvaruaffär och Skeppshandel Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Bachmans Repvaruaffär och Skeppshandel har idag 556009-8203 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ekström, Clas Lennart -Ekström, Sigrid Bertha Anna V -Ekström, Stig Lennart är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Bachmans Repvaruaffär och Skeppshandel

Bolaget skall idka handel med repvaror och skeppsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.

I Aktiebolaget Bachmans Repvaruaffär och Skeppshandel så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ekström, Clas Lennart som är född 1953 och har titeln VD, Ekström, Clas Lennart som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekström, Sigrid Bertha Anna V som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekström, Stig Lennart som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekström, Rikard Lennart som är född 1958 och har titeln Suppleant, Carnerup, Mats Eric som är född 1951 och har titeln Revisor.