Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co

Skåne län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Malmö och Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många bolag där och Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co är ett av dem. Statusen för Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co är att Bolaget är aktivt.

Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co är ett Aktiebolag och skapades 1906-06-29. Det finns flera olika bolag i Skåne län som är ett stort län. Malmö där bolaget finns i jobbar för att bolag som Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co ska trivas.

Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Malmö så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall tillverka artiklar i guld, silver och platina samt marknadsföra smyckevaror, idka återvinning ur ädelmetallhaltigt avfall och handel med ädla metaller, äga och förvalta fast och lös egendom, driva handel och uthyrningsverksamhet med förnödenheter och maskiner för verkstadsindustri, driva handel med aktier och värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co är momsregistrerat och det har de varit sedan 1978-01-01.

Idag är Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 040-77330.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Ek, Per Torsten Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co är Ek, Per Torsten som är född 1937 och har titeln VD, Ek, Per Torsten som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Jan Roland Folke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnsson, Sten Christer Folke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Danckler, Birgitta Maria som är född 1966 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co har 556006-8693 som sitt organisationsnummer.