Rexam Aktiebolag

Skåne län

Information

Rexam Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Rexam Aktiebolag finns. I Malmö så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Rexam Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Rexam Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Rexam Aktiebolag har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Rexam Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Djäkneg. 16, 211 35, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-209000.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Rexam Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Rexam Aktiebolag har idag 556003-4844 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Rexam Aktiebolag

Bolaget skall självt eller genom delägarskap i andra företag bedriva tillverkning och försäljning av förpackningar av olika material samt att bedriva verksamhet inom återvinningsområdet.

I Rexam Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Anders Niklas som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bull, Stuart Alan som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Malmros, Kent Åke Stefan som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Jonséus Carlsvi, Eva Maria som är född 1968 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .