ODEGE KONSULT

Skåne län

Information

ODEGE KONSULT hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där ODEGE KONSULT finns. I Malmö så finns det många olika Enskild firma och i Skåne län så finns det ännu fler Enskild firma. ODEGE KONSULT tillhör verksamheterstypen Enskild firma och verksamheten har ej F-skatt. ODEGE KONSULT har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till ODEGE KONSULT så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

ODEGE KONSULT har idag 290619-XXXX som sitt organisationummer.

är den som för stunden ansvarar för ODEGE KONSULT

Konsultverksamhet inom företagsadministration och marknadsföring samt därmed förenlig verk- samhet.

I ODEGE KONSULT så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Karlsson, Olle Daniel Germund som är född 1929 och har titeln Innehavare av enskild firma, .