Företagsekonomerna Möller & Nilsson Handelsbolag

Skåne län

Information

Företagsekonomerna Möller & Nilsson Handelsbolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Företagsekonomerna Möller & Nilsson Handelsbolag finns. I Malmö så finns det många olika Handelsbolag och i Skåne län så finns det ännu fler Handelsbolag. Företagsekonomerna Möller & Nilsson Handelsbolag tillhör bolagstypen Handelsbolag och bolaget har F-skatt vilket Företagsekonomerna Möller & Nilsson Handelsbolag har haft sedan 2001-12-31. Företagsekonomerna Möller & Nilsson Handelsbolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Företagsekonomerna Möller & Nilsson Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Järnvägsg. 53, 216 16, Limhamn men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-919715.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Företagsekonomerna Möller & Nilsson Handelsbolag har idag 969646-9767 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -bolagsmännen är den som för stunden ansvarar för Företagsekonomerna Möller & Nilsson Handelsbolag

Konsultverksamhet inom företagsekonomi.

I Företagsekonomerna Möller & Nilsson Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Civilekonom Per G. Möller Aktiebolag som är född och har titeln Bolagsman, MISSIONARY MANAGEMENT AB som är född och har titeln Bolagsman, .