Bostadsrättsföreningen Stallmästaren i Slottstaden

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Stallmästaren i Slottstaden. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Malmö här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Stallmästaren i Slottstaden tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Malmö jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Stallmästaren i Slottstaden är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769615-5279.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Stallmästaren i Slottstaden på följande adress Ö. Stallmästareg. 10, 217 49, Malmö.

Bostadsrättsföreningen Stallmästaren i Slottstaden är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Stallmästaren i Slottstaden så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Bjelovuk, Aleksander Tomislav som är född 1972 och har titeln Suppleant . ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.