Scandinavian Street Ware (SSW) Ekonomisk förening

Skåne län

Information

Scandinavian Street Ware (SSW) Ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Scandinavian Street Ware (SSW) Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Scandinavian Street Ware (SSW) Ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2006-11-30.

Scandinavian Street Ware (SSW) Ekonomisk förening som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2006-10-17. Men sedan 2006-11-30 så har Scandinavian Street Ware (SSW) Ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Vannagårdsg. 90, 212 36, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Scandinavian Street Ware (SSW) Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-183485.

Malmö arbetar för att verksamheter som Scandinavian Street Ware (SSW) Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Scandinavian Street Ware (SSW) Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar som ekonomiska leverantörer samt genom begagnande av föreningens tjänster. föreningens främsta ändamål är att importera och exportera konfektion och i viss utsträckning även handha hantverkare inom byggbranschen.

Firmatecknare för Scandinavian Street Ware (SSW) Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Lundborg, Kim Tonny Håkan.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Scandinavian Street Ware (SSW) Ekonomisk förening och det är följande personer, Lundborg, Kim Tonny Håkan som är född 1968 och har titeln VD, Lundborg, Kim Tonny Håkan som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Bjerring, Dennis Saabye som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Zilverframe, Björn Guzz Patrik som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för Scandinavian Street Ware (SSW) Ekonomisk förening är 769615-2227.