Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16 hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16 finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16 så kan ni göra det genom att skicka er post till Lugna g. 50, 211 59, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16 har idag 769614-3077 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Gert Ronny Stefan som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Borgström, Eva Birgitta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Britt Inger Agneta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Welther, Lars Marcus som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Bizios, Dimitrios som är född 1977 och har titeln Suppleant, Anvelid, Per-Eric Thomas som är född 1957 och har titeln RevisorErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .