bostadsrättsföreningen Fanan 39

Skåne län

Information

769614-0925 är organisationsnummer för verksamheten bostadsrättsföreningen Fanan 39. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som bostadsrättsföreningen Fanan 39 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Malmö som är den kommunen som bostadsrättsföreningen Fanan 39 finns i.

bostadsrättsföreningen Fanan 39 har varit registrerat sedan 2006-03-18 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för bostadsrättsföreningen Fanan 39 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

bostadsrättsföreningen Fanan 39 är och det finns flera verksamheter i Malmö som också är .

Firmatecknare för bostadsrättsföreningen Fanan 39 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med bostadsrättsföreningen Fanan 39 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med bostadsrättsföreningen Fanan 39 och det är Holm, Mikaela Martina som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundquist, Frida Ann-Margret som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Veronica Kristina Esperanza som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson Mohammad Ali, Jenny Maria som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundell, Martin Erik som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Gardell, Sven Johan som är född 1980 och har titeln SuppleantHvengård, Bo Fabian som är född 1964 och har titeln Revisor,