Bostadsrättsföreningen Divina

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Divina är ett av många företag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Divina finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Divina som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2004-05-06. Men sedan 2006-11-02 så har Bostadsrättsföreningen Divina varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Kilian Zollsg. 30 B, 217 56, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Divina så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-300063.

Malmö arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Divina ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Divina. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Divina är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Divina och det är följande personer, Erickson, Björn Valter som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Dennis Bertil som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Tanja Evelyn som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellberg, Tomas Christian som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindell, Örne Joe som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsén, Carl Andreas Christofer som är född 1975 och har titeln Suppleant.Westerberg, Carina Birgitta som är född 1943 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Divina är 769610-8914.