Bostadsrättsföreningen Tärninglund i Malmö

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Tärninglund i Malmö hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Tärninglund i Malmö finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Tärninglund i Malmö tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Tärninglund i Malmö har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Tärninglund i Malmö så kan ni göra det genom att skicka er post till Tärningholmsg. 3 A, 217 51, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-263460.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Tärninglund i Malmö har idag 769610-6496 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Tärninglund i Malmö

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Tärninglund i Malmö så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Anna Martina som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Lövdahl, Per Magnus som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Shawky, Sharif Atef som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Pearman, Jonathan Martin Ström som är född 1960 och har titeln Suppleant, Philipsson, Eva Kristina Marianne som är född 1982 och har titeln Suppleant, .