Bostadsrättsföreningen Ingelstad 3 i Malmö

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Ingelstad 3 i Malmö. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Malmö här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Ingelstad 3 i Malmö tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Malmö jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Skåne län gör att företag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Ingelstad 3 i Malmö är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769608-8470.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

Bostadsrättsföreningen Ingelstad 3 i Malmö är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Ingelstad 3 i Malmö så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Nordvall, Pontus Nils Erik som är född 1973 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.