Bostadsrättsföreningen Olga 4

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Olga 4. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Malmö här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Olga 4 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Malmö jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Skåne län gör att företag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Olga 4 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769608-3968.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Olga 4 på följande adress S:t Pauli Kyrkog. 17, 211 49, Malmö.

Bostadsrättsföreningen Olga 4 är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 2003-03-27.

I Bostadsrättsföreningen Olga 4 så sitter följande personer i styrelsen: , , , Månsson, Anna Karin som är född 1965 och har titeln Suppleant , Persson, Anette Margareta som är född 1967 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.