Bostadsrättsföreningen Rugbybollen 1

Skåne län

Information

769607-8547 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Rugbybollen 1. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Rugbybollen 1 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Malmö som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Rugbybollen 1 finns i.

Bostadsrättsföreningen Rugbybollen 1 har varit registrerat sedan 2001-12-19 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Rugbybollen 1 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Rugbybollen 1 är och det finns flera bolag i Malmö som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Rugbybollen 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Rugbybollen 1 så kan ni göra det på telefon genom 0762-525472 eller genom brev på följande adress:
HANS WINBERGS VÄG 21, 238 42, Oxie

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Rugbybollen 1 och det är Erixon, Jan Erik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Rask, Ingela Marie som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundel, Robert Mauritz som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindeberg, Eva Marie Teres som är född 1972 och har titeln Suppleant, Lövgren, Ola Magnus som är född 1979 och har titeln Suppleant, Sundel, Anne Christin som är född 1970 och har titeln Suppleant