Bostadsrättsföreningen Tennisbollen 3

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Tennisbollen 3. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Malmö här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Tennisbollen 3 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Malmö jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Tennisbollen 3 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769607-3985.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Tennisbollen 3 på följande adress Badbollsv. 1A, 238 42, Oxie.

Bostadsrättsföreningen Tennisbollen 3 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Tennisbollen 3 så sitter följande personer i styrelsen: , , , Sjöstedt, Carl Emil Truls som är född 1980 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permament boende åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.