Bostadsrättsföreningen Oskarsgrundet i Malmö

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Oskarsgrundet i Malmö är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Oskarsgrundet i Malmö finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Oskarsgrundet i Malmö som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2000-02-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Salongsg. 17, 211 16, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Oskarsgrundet i Malmö så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 076-1128447.

Malmö arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Oskarsgrundet i Malmö ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Oskarsgrundet i Malmö. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Oskarsgrundet i Malmö är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Oskarsgrundet i Malmö och det är följande personer, Broberg, Johan Lars Erik som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Jensen, Carsten Vedel som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Åsa Elisabeth som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Ståle, Monica Gunilla som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Tegnesjö Creighton, Karin Johanna som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Haglund, Karl Mattias som är född 1976 och har titeln Suppleant.Lindgren, Åsa Malin Fredrika som är född 1980 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Oskarsgrundet i Malmö är 769605-3219.