Bostadsrättsföreningen Vitruvius

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Vitruvius hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Vitruvius finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Vitruvius tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Vitruvius har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Vitruvius så kan ni göra det genom att skicka er post till Sundspromenaden 15, 211 16, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Vitruvius har idag 769604-7930 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Vitruvius

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Vitruvius så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lannér, Eva Birgitta som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Löwenborg, Claes Göran som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Nils Per-Gunnar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Svitzer, Henrik som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Borgå, Elsa Birgitta som är född 1940 och har titeln Suppleant, Mårtensson, Lisbeth Ingeborg som är född 1947 och har titeln SuppleantPaulsen, Brita Lillemor som är född 1942 och har titeln Suppleant, .