Bostadsrättsföreningen Hästen 2

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och Bostadsrättsföreningen Hästen 2 är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Hästen 2 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Hästen 2 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Hästen 2 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1995-11-09. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Malmö där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Hästen 2 ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Hästen 2 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Hästen 2 och det finns flera verksamheter som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hästen 2 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Hästen 2 är Grimsberg, Carl Håkan som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Matsson, Lars Gunnar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömqvist, Karl Daniel som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Thunström, Iréne Britt-Marie som är född 1955 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Hästen 2 har 769601-1159 som sitt organisationsnummer.