Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk förening

Skåne län

Information

Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk förening hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk förening finns. I Malmö så finns det många olika Ekonomisk förening och i Skåne län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk förening har haft sedan 1995-01-01. Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Idrottsg. 31 B, 216 14, Limhamn men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 040-154657.

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk förening har idag 769600-7827 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas tre i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Verksamheten skall bedrivas enligt Montessoripedagogiken.

I Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dahlström, Fredrik Ulf Martin som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Demaltén, Ulf Peter Nicklas som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Ek, Caroline Maria Josefina som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Emilson, Malin Charlotte som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Granelund, Karl Thomas som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Forslund, Per Alexander som är född 1978 och har titeln SuppleantVoloder, Marina Gordana som är född 1966 och har titeln Suppleant, .