Riksbyggens Bostadsrättsförening Toftängen

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Toftängen är en verksamhet som finns i Malmö. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Toftängen finns det lite olika personer som är förknippade och det är Danflo, Dan Olle Kennet som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Fyhr, Ann Bodil som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Magnus Robert som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Kjell-Åke som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Tügel, Jenny Carina Madeleine som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Anderberg, Roland Henry som är född 1938 och har titeln SuppleantEkholm, Åsa Louise som är född 1980 och har titeln Suppleant, Hagre, Bengt Staffan som är född 1951 och har titeln Suppleant, Kildetoft, Anna Maria Sofia som är född 1961 och har titeln SuppleantRunfors, Per Gunnar som är född 1966 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Toftängen så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Toftängen på telefon 040-499555.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat säskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Toftängen av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Toftängen är ett av många verksamheter som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Toftängen innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Toftängen är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Toftängen så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Toftängen har 746001-0957 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Skåne län.