Bostadsrättsföreningen Älgen

Skåne län

Information

746001-0205 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Älgen. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Älgen är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Malmö som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Älgen finns i.

Bostadsrättsföreningen Älgen har varit registrerat sedan 1936-05-30 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Älgen så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Älgen är och det finns flera bolag i Malmö som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Älgen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Älgen så kan ni göra det på telefon genom 040-538072 eller genom brev på följande adress:
Osbyg. 1, 214 43, Malmö

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Älgen och det är Gyllenlöf, Fredrik Hans Roland som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Krantz, Per Frederik som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Ladisic Krantz, Sanja som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Birath, Lilian Ulrica som är född 1976 och har titeln Suppleant, Milutinovic, Nada som är född 1951 och har titeln Suppleant,